CV

LIZZ SHARR
Stigbergsliden 1
414 63 Göteborg
mobil: 070 – 300 38 36
Instagram @Lizz.Sharr 
Ateljé: Sockerbruket 23, 3tr. Majorna, Göteborg
e-mail: lizz.sharr@gmail.com
Född: London 1952

Utbildning:
Master of Fine Arts, Valands Konsthögskola 1976-81
Fri Konst och Nya Media, Valands Konsthögskola 1995-96

Stipendier
1999 BUF stipendium för resa till Bulgarien
1996 Göteborgs stads kulturstipendium
2019, 2018, 1995, 1991, 1987, 1984 Statens kulturarbetsstpendier

Resestipendier:
2016 Eric Ericson: Grez-sur-Loing, Frankrike 2 månader
2011 VGRegion: Querétaro, Mexiko 3 månader

PÅGÅENDE:
bildkorrespondens sedan länge med Tette Wiessing, Nederländerna, som har resulterat i några konstnärsböcker.
Exempel: se henriettewiessing.nl och lizzsharr.se
PÅGÅENDE:
 
Sedan 2016 december residency med Zafira Vrba Woodski “Family Bushes” 

Medlem i KRO, K-C Väst, KKV

Övriga utbildningar och kurser:
2014 Gestaltningsprocesser för det offentliga rummet, KKV
2013 Konstkonsultkurs, K-C Väst
2013 Screentryck Storformat,  HDK
2010 Ytans materialitet, glasutsmyckning, HDK
2009 Contemporary Printmaking, Valand
2008 Bergsjön Public, platsspecifikt konst, Valand
1984 Mosaik för yrkesverksamma konstnärer
1980  Muralmåleri
1974-1975 Engelska Göteborgs Universitet

Pedagogisk verksamhet:
2011, 2013  “Art Around the Corner” Fristående kurs HDK
2001-2010 Lärare i måleri, teckning och nutidskonstorientering på Angeredsateljén
2001 Lärare i måleri för barn ABF
1994 Målerilärare på Högsbo fångvårdsanstalt
1989-2001 Kursledare i måleri hos Folkuniversitetet på Lillhagens psykiatriska sjukhus och olika aktivitetscentra samt Art College.

Övrig arbetslivserfarenhet:
2017 och 2018 Gaturenhållare på Park och Nature, Göteborgskommun
2013 Konstkonsult, KC-Väst
2013 Museitekniker, Röhsska museum
2011 och 2012 Projektledare, Konstenheten, Västra Götalands Region
2010 och 2011 Projektledare för HDK Masterutställning på Röhsska museet
2001-2007 Konstkonsult för VG Regionen
1990-1992 Konstkonsultuppdrag på 3 år för Bonuslandstinget

Förtroendeuppdrag:
2019 – pågående. Konstkonsult för KIM-Higab – trappuppgångs utsmyckningar
Var med i styrelsen för Konstnärsföreningen Armen
2013-2017 Ingick i Gallerigruppen på Galler KC med Ann Löwenstein och Botond Botar. Dessförinnan med Magnus Gramén.
2008 I projektgruppen för utställningen “Konst görs på KKV” på Frölunda Kulturhus tillsammans med bl. a. Camilla Lengstrand och Ann Löwenstein.
2007-2008 “Kust till kust”. Projekt med konstnärer från Göteborg, Härnösand och Örnsköldsvik.
2000-2003 Styrelsemedlem i Konstnärernas Kollektivverkstad för datoravdelningen.
2001-2002 KRO-representant i Sveriges Konstförenings styrelse i Göteborg
2000 Bulgariengruppen, KC-väst. utställning “West Sweden” på Galleri Shipka, Sofia.
1994-1997 Konstnärlig sakkunnig i Kulturnämnden, Göteborg.

LIZZ SHARR “har en odogmatisk hållning i sitt konstnärskap som ger henne en stor frihet i skapandet. Målningarna är skarpt och tydligt formade i såväl färg som form. De kan skildra scener med människor, porträtt eller med dockor som ett mellanting mellan barnporträtt och dockporträtt. Men hon använder också föremål och hela interiörer i sina kompositioner.Situationen kan bestämma bildens karaktär och form, som ibland kan vara föreställande, ibland en abstrakt men med uttrycksfull form. Ämnet kan också påverka de material hon använder. Så kan ett broderi bli lika uttrycksfullt som ett målat ansikte i hennes bildkonst. Lizz Sharr har en fast tro på ett konstnärligt språk och utgår oftastifrån något upplevt eller sett. Hon har en gedigen känsla för formen och färgen, som samspelar i ett starkt bilduttryck. I teckningar spelar den enkla och starka linjen och formen roll för ett både nyanserat och skarpt iakttaget bildspråk. Lizz Sharr är en betydelsefull konstnär i en odogmatisk och färgstark konsttradition.

Lena Boëthius
Tidigare första intendent på Göteborgs konstmuseum”

Utställningar:
Se förteckning på separat sida.