CV

LIZZ SHARR
Stigbergsliden 1
414 63 Göteborg
tel: 031-14 86 07, mobil: 070 – 300 38 36
e-mail: sharr@comhem.se
Ateljé:Sockerbruket 23, 3 tr, 414 51 Göteborg
Född: London 1952

Utbildning:
Master of Fine Arts, Valands Konsthögskola 1976-81
Fri Konst och Nya Media, Valands Konsthögskola 1995-96

Övriga utbildningar och kurser:
2014 Gestaltningsprocesser för det offentliga rummet, KKV
2013 Konstkonsultkurs, K-C Väst
2013 Screentryck Storformat,  HDK
2010 Ytans materialitet, glasutsmyckning, HDK
2009 Contemporary Printmaking, Valand
2008 Bergsjön Public, platsspecifikt konst, Valand
1984 Mosaik för yrkesverksamma konstnärer
1980  Muralmåleri
1974-1975 Engelska Göteborgs Universitet

Pedagogisk verksamhet:
2011, 2013  “Art Around the Corner” Fristående kurs HDK
2001-2010 Lärare i måleri, teckning och nutidskonstorientering på Angeredsateljén
2001 Lärare i måleri för barn ABF
1994 Målerilärare på Högsbo fångvårdsanstalt
1989-2001 Kursledare i måleri hos Folkuniversitetet på Lillhagens psykiatriska sjukhus och olika aktivitetscentra samt Art College.

Övrig arbetslivserfarenhet:
2017 och 2018 Gaturenhållare på Park och Nature
2013 Konstkonsult, KC-Väst
2013 Museitekniker, Röhsska museum
2011 och 2012 Projektledare, Konstenheten, Västra Götalands Region
2010 och 2011 Projektledare för HDK Masterutställning på Röhsska museet
2001-2007 Konstkonsult för VG Regionen
1990-1992 Konstkonsultuppdrag på 3 år för Bonuslandstinget

Förtroendeuppdrag:
2013-2017 Ingick i Gallerigruppen på Galler iKC-Väst med Ann Löwenstein och Botond Botar. Dessförinnan med Magnus Gramén.
2008 Var med i projektgruppen för utställningen “Konst görs på KKV” på Frölunda Kulturhus tillsammans med bl. a. Camilla Lengstrand och Ann Löwenstein.
2007-2008 “Kust till kust”. Projekt med konstnärer från Göteborg, Härnösand och Örnsköldsvik.
2000-2003 Styrelsemedlem i Konstnärernas Kollektivverkstad för datoravdelningen.
2001-2002 KRO-representant i Sveriges Konstförenings styrelse i Göteborg
2000 Bulgariengruppen, KC-väst. Gjorde katalog, deltog i planering, deltog i hängning av utställning “West Sweden” på Galleri Shipka, Sofia.
1994-1997 Konstnärlig sakkunnig i Kulturnämnden, Göteborg.

Stipendier:
1999 BUF stipendium för resa till Bulgarien
1996 Göteborgs stads kulturstipendium
2019, 2018, 1995, 1991, 1987, 1984 Statens kulturarbetsstpendier

Resestipendier:
2016 Eric Ericson: Grez-sur-Loing, Frankrike 2 månader
2011 VGRegion: Querétaro, Mexiko 3 månader

Övrigt:
2006 Altbo konstprojektledare för utsmyckningsuppdrag
2000 Medlem av glasgruppen Spectra
Medlem i KRO, K-C Väst, KKV

Utställningar:
Se förteckning på separat sida.