Grafik


Mum’s Orange Cat etsning  2023    20x20cm 

En visar jag på grafikavdelningen på KKV, Göteborg

6 monotypier färgetsning plus collografi 1979-2023 c:a 30x30cm

Akvarell på risoprint 1 inför KIM 2023

Akvarell på risoprint 2

Vy från Pilane, Skulpure av Leo Pettersson. fotopolymer

“Purple Pain” serigrafi och etsning. Monotypi 30x40cm

We Need Need etage 1 torrnål

Need. Nature is Queer etage 2

Röd torrnål på gul etsning. 1/1