Utsmyckningar

Lizz Sharr Bildexempel från utsmyckningar

1992: Målad rutchbana i badhuset, Kinna för Marks kommun 2005: Tre trapphus, Lillekärrskolan, Kärra-Rödbo för Göteborgs kommun     2008: Eklövets allaktivitetshus, Lövgärdet för  Bostadsbolaget Poseidon    

Övriga utsmyckningar
1998: Två utsmyckningar till Eklövet i Lövgärdet för Bostadsbolaget Poseidon (den första förstördes vid brand 2007).
1988: Stucco lustro målning, kv. Beryllen för HSB
1986: Stucco lustro målning, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg